Sa Fundació lamenta que Podemos reculi davant es catalanisme amb sa seva proposta de denominar “balear” a sa llengo de Balears

Sa Fundació demana an es partits polítics de Balears que se pronunciïn en relació a s’actual debat sobre es nom de sa llengo a Balears. Si a sa Comunitat Valenciana se li pot dir valencià, ¿per què a Balears no li podem dir balear, com a denominació regional de mallorquí, menorquí i eivissenc-formenterer?

La setmana passada, Unidas Podemos va presentar en es Congrés des Diputats una esmena en defensa des reconeixement de sa singularitat lingüística balear, valenciana i balear: “Reconocer y declarar la unidad de la lengua, denominada catalana en Catalunya, valenciano en la Comunidad Valenciana y balear en las Islas Baleares, sin que este hecho suponga menospreciar otras denominaciones existentes”. Ademés, també va presentar en una altra esmena on parlava de sa llengua catalana-valenciana-balear i no només “catalana”, tot una mostra de sensibilitat d’Unidas Podemos cap es parlants valencians i balears d’aquest idioma, en pro de sa diversitat lingüística.

És absurd que es ciutadans balears puguem dir oficialment que xerram valencià, però no que xerram balear. Sa denominació de balear està prou avalada des des punt de vista històric, cultural, lingüístic i filològic com a nom conjunt des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc-formenterer com per ser oficial a sa nostra Comunitat Autònoma. Basta recordar que Mossèn Alcover va decidir batiar així sa seva obra magna, es Diccionari Català-Valencià-Balear de l’any 1931, o que a ses escoles de Balears s’ensenyava s’assignatura de llengua balear fins que s’aprovà s’Estatut l’any 1983.

Sa Fundació demana an es partits polítics de Balears que se pronunciïn en relació a s’actual debat sobre es nom de sa llengo a Balears. Si se li pot dir valencià, ¿per què a Balears no li podem dir balear, com a terme aglutinador de mallorquí, menorquí i eivissenc-formenterer?

Es ciutadans balears no som lingüísticament ciutadans de segona, ni mos mereixem que es nostros polítics així mos hi tractin.

Palma de Mallorca, 29 de juny de 2021

Sa Fundació és una entitat sense ànim de lucre creada el 2013 per sa defensa i preservació des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.
¿Mos ajudes a defensar sa nostra llengo i cultura balear?

Ses donacions a Sa Fundació tenen una deducció fiscal des 75% es primers 150€. Si te fas soci donant 10€ mensuals, realment no te costarà ni 2€!

 Fé’t soci de Sa Fundació pitjant aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *