CURSOS DE SA FUNDACIÓ

Cursos de Sa Fundació
2020-2021


CLASSES ONLINE DE MALLORQUÍ, MENORQUÍ I EIVISSENC

¿Vols aprendre a escriure correctament en mallorquí, menorquí o eivissenc? ¿O Hablas español y quieres aprender a hablar en mallorquín, menorquín o ibicenco? Idò… ¡benvengut an es cursos de Sa Fundació!

CURSOS, NIVELLS I HORARIS

NIVEL A
Nivel básico para personas que no tienen ningún conocimiento de balear, hablan o entienden el español y quieren aprender a hablar en mallorquín, menorquín o ibicenco.

– Clases de mallorquín: sábados de 9:00 a 10:00h.
– Clases de menorquín: miércoles de 19:00 a 20:00h.
– Clases de ibicenco: miércoles de 20:00 a 21:00h.

NIVELL B1
Nivell d’iniciació a s’escriptura per persones que xerren mallorquí, rallen menorquí o parlen eivissenc però no el saben escriure bé.

– Classes de mallorquí: 
dissabtes de 10:00 a 11:00h.
– Classes de menorquí: dimecres de 20:00 a 21:00h.
– Classes d’eivissenc: dijous de 20:00 a 21:00h.

NIVELL C2
Nivell avançat per persones que tenen coneixements de català o valencià, però tenen dubtes a s’hora d’escriure correctament i volen perfeccionar es seu mallorquí, menorquí o eivissenc.

– Classes de balear avançat: dissabtes de 11:00 a 12:00h.

CALENDARI
Es cursos de mallorquí començaran dia 10 d’octubre de 2020, es de menorquí i eivissenc sa setmana des 12 d’octubre, i acabaran es 12 de juny i sa setmana des 14 de juny de 2021.¡IMPORTANT!
S’alumne SE PODRÀ MATRICULAR encara que es curs hagi començat, ja que tendrà accés a totes ses sessions anteriors.

Es curs sencer és de tres trimestres:

– 10 d’octubre a 19 de desembre de 2020
– 9 de gener a 27 de març de 2021
– 10 d’abril a 12 de juny de 2021

INFORMACIÓ GENERAL
Tots es cursos seran d’una hora setmanal per videoconferència a través de jitsi.org.

És imprescindible disposar d’un dispositiu (mòbil, tablet o ordenador) per connectar-se a ses classes. S’alumne haurà de tenir coneixements d’informàtica a nivell usuari.

Totes ses sessions se gravaran i se penjaran posteriorment a Google Classroom per aquells alumnes que no puguin assistir en directe. Sa matriculació suposa s’acceptació de sa gravació de ses sessions de classe.

MATRÍCULA
40€ trimestrals per socis de Sa Fundació (75€ no socis). Matricula’t aquí.

📞 616 624 355 / 971 666 468

📩 info@safundacio.es

📢 Sa Fundació és una entitat sense ànim de lucre creada a finals de 2013 per dignificar es mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.
¿Mos ajudes a defensar sa nostra llengo i cultura balear?

Ses donacions a Sa Fundació tenen una deducció fiscal des 75% es primers 150€. Si te fas soci donant 10€ mensuals, realment no te costarà ni 2€!

✅ Fé’t soci de Sa Fundació pitjant aquí
👉🏻 https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Matricula’t aquí.