Es menorquí existeix

Tothom és lliure de rallar o dir o opinar de lo que vulgui i, sobretot de tenir llibertat de pensament. Encara que a més d’un açò li molesti. Estic convençut que lo que molesta és simplement que es pensi. Ho dic per ses reaccions en contra que ha provocat s’excel·lent article d’en Mateu Seguí sobre es llibre Sa llengua de Menorca, d’en Joan Pons Torres. Llibre en defensa des menorquí que recoman totalment. Podreu trobar aquesta obra a ses llibreries de Menorca.

mde

Un metge,  un economista o qui vulgui pot fer recomanacions sobre sa llengo. Molt totalitari és decidir qui pot opinar i qui no, o requerir una especificitat que no s’exigeix an aquells que es dediquen a atacar sa llengo menorquina. An aquests només se’ls requereix un mica de fanatisme… Defensar es Drets Lingüístics és cosa de tots, un dret que no se li pot negar a ningú.

An aquells que rallen en nom de sa “ciència” per justificar sa imposició des català i marginar es menorquí, jo els hi deman, ¿quina és aquesta ciència que afirma que català i balear (menorquí, mallorquí, eivissenc) són una mateixa llengo, emperò català i occità són dues llengos diferents? ¿O que portuguès i gallec són dues llengos diferents, si es parlants de totes dues s’entenen entre si? ¿O per què li podem dir oficialment català o valencià a lo que rallam es menorquins, emperò no li podem dir menorquí ni balear? Ses mateixes normes que regeixen aquesta “ciència” haurien de ser ses mateixes a tots es territoris. ¿Qualcú s’imagina que ses lleis de sa física o ses matemàtiques fossin diferents a cada territori? Quin embull! Idò, aquesta “ciència” no és tal, sinó un interès polític bastant fosc: sa creació des Països Catalans, anulant sa identitat i cultura des demés.

Si es menorquins es darrers segles hem denominat com a menorquí es nostro idioma, i en cap moment de sa història l’hem denominat com a català, ¿per què mos volen forçar a fer-ho? Sa resposta a s’anterior paràgraf: interès annexionista.

Sí, es menorqui existeix. I a Menorca rallam menorquí. Lo que no existeix és es “català de Menorca”. Només un ignorant pot negar s’evidència. Igual d’ignorant que aquells que afirmen que Menorca és un territori de cultura i llengo catalana. Com podrien haver dit qualsevol altra cultura. Cosa que no tenen.

Qui encara tengui dubtes, per favor, que obri un llibre: Sa llengua de Menorca.

Salut!

Lucas L. Pons Bedoya

Mahó, 12 d’agost de 2021

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *