Sa Fundació demana an es Consell que defensi s’estudiant discriminat per rallar menorquí a Barcelona

¿On és es conseller d’Educació Miquel Àngel Maria que s’autodenomina ‘menorquinista’ ara que ha de defensar un estudiant discriminat per rallar menorquí a Barcelona?

 Segons publica avui el MENORCA • Es Diari, un jove menorquí estudiant a Barcelona ha estat víctima d’una lamentable discriminació lingüística per rallar menorquí. Es seu avi, Francesc Sintes, ha publicat a Twitter: “Al meu nét, fill de menorquina i nét de menorquines li han posat a la qualificació del curs que s’ha de llevar la mica d’accent menorquí que conserva (…)”.

 Des de Sa Fundació volem expressar sa nostra màxima condemna i repulsa per aquesta agressió lingüística antimenorquina que constitueix un cas innegable de balearofòbia a sa capital catalana. Com diu s’avi de s’estudiant, es menorquí és tant o més correcte que es català de Barcelona o es valencià.

 Per altra banda, a Sa Fundació mos demanam, ¿des de quan s’accent ha estat un factor per avaluar sa nota d’un estudiant? Possiblement estiguem no només davant una discriminació lingüística i un cas de balearofòbia greu, sinó també davant una vulneració des paràmetres legals i curriculars d’un mestre d’escola per avaluar sa feina feta per un estudiant.

 Sa Fundació demana an es Consell insular de Menorca i a sa seua presidenta, Susana Mora, que intervéngui davant sa Generalitat de Catalunya per defensar es drets lingüístics d’aquest i de tants altres joves menorquins que estudien a Barcelona.

 Es Consell i/o sa Conselleria d’Educació des Govern balear haurien d’haver contactat avui dematí mateix amb es Departament d’Educació de sa Generalitat de Catalunya per demanar explicacions i que aquesta actitud de despreci cap a sa llengua des menorquins no se torni a repetir.

 Si sa discriminació hagués estat perquè sa professora exigís a s’estudiant que parlàs en castellà, segur que Més per Menorca i es Consell insular ja haurien tret un comunicat o una declaració institucional si fes falta. Però com que ha estat una agressió per rallar menorquí, sembla que no té cap importància pes Consell insular presidit per Susana Mora.

 ¿On és es conseller d’Educació Miquel Àngel Maria que s’autodenomina ‘menorquinista’ ara que ha de defensar un estudiant menorquí discriminat per rallar menorquí a Barcelona?

 Es ‘menorquinisme’ s’ha de demostrar amb fets, no amb paraules. Comencem per exigir es respecte que es nostro menorquí se mereix, dins i fora de sa nostra illa.

Ciutadella, 9 de juriol de 2022

 

 Sa Fundació és una entitat sense ànim de lucre creada el 2013 per sa defensa i preservació des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.
¿Mos ajudes a defensar sa nostra llengo i cultura balear?

Ses donacions a Sa Fundació tenen una deducció fiscal des 75% es primers 150€. Si te fas soci donant 10€ mensuals, realment no te costarà ni 2€!

 Fé’t soci de Sa Fundació pitjant aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/

Es menorquí existeix

Tothom és lliure de rallar o dir o opinar de lo que vulgui i, sobretot de tenir llibertat de pensament. Encara que a més d’un açò li molesti. Estic convençut que lo que molesta és simplement que es pensi. Ho dic per ses reaccions en contra que ha provocat s’excel·lent article d’en Mateu Seguí sobre es llibre Sa llengua de Menorca, d’en Joan Pons Torres. Llibre en defensa des menorquí que recoman totalment. Podreu trobar aquesta obra a ses llibreries de Menorca.

mde

Un metge,  un economista o qui vulgui pot fer recomanacions sobre sa llengo. Molt totalitari és decidir qui pot opinar i qui no, o requerir una especificitat que no s’exigeix an aquells que es dediquen a atacar sa llengo menorquina. An aquests només se’ls requereix un mica de fanatisme… Defensar es Drets Lingüístics és cosa de tots, un dret que no se li pot negar a ningú.

An aquells que rallen en nom de sa “ciència” per justificar sa imposició des català i marginar es menorquí, jo els hi deman, ¿quina és aquesta ciència que afirma que català i balear (menorquí, mallorquí, eivissenc) són una mateixa llengo, emperò català i occità són dues llengos diferents? ¿O que portuguès i gallec són dues llengos diferents, si es parlants de totes dues s’entenen entre si? ¿O per què li podem dir oficialment català o valencià a lo que rallam es menorquins, emperò no li podem dir menorquí ni balear? Ses mateixes normes que regeixen aquesta “ciència” haurien de ser ses mateixes a tots es territoris. ¿Qualcú s’imagina que ses lleis de sa física o ses matemàtiques fossin diferents a cada territori? Quin embull! Idò, aquesta “ciència” no és tal, sinó un interès polític bastant fosc: sa creació des Països Catalans, anulant sa identitat i cultura des demés.

Si es menorquins es darrers segles hem denominat com a menorquí es nostro idioma, i en cap moment de sa història l’hem denominat com a català, ¿per què mos volen forçar a fer-ho? Sa resposta a s’anterior paràgraf: interès annexionista.

Sí, es menorqui existeix. I a Menorca rallam menorquí. Lo que no existeix és es “català de Menorca”. Només un ignorant pot negar s’evidència. Igual d’ignorant que aquells que afirmen que Menorca és un territori de cultura i llengo catalana. Com podrien haver dit qualsevol altra cultura. Cosa que no tenen.

Qui encara tengui dubtes, per favor, que obri un llibre: Sa llengua de Menorca.

Salut!

Lucas L. Pons Bedoya

Mahó, 12 d’agost de 2021

Sa Fundació presenta es cursos de menorquí online

Ja està oberta sa matrícula per apuntar-se an es cursos de menorquí — 100% online i en directe. Començaran dia 14 d’octubre

Sa Fundació presenta es cursos de menorquí, que seran 100% online i en directe. Hi haurà tres nivells, dos per gent que ja ralla menorquí però que no el sap escriure correctament, i un per castellanoparlants que volen aprendre a rallar en pla:

1️⃣ Nivell A. Bàsic per castellanoparlants.

2️⃣ Nivell B1. Iniciació a s’escriptura.

3️⃣ Nivell C2. Avançat per persones que saben català o valencià i volen perfeccionar es seu menorquí.

Es cursos han estat dissenyats per Sandra Amoraga, llicenciada en filologia catalana i especialitzada en ses modalitats insulars. Ses classes de menorquí seran impartides per Sili Pons Sabater, exregidora de cultura de s’Ajuntament de Ciutadella.

Es director de Sa Fundació, Joan Pons Torres, destaca que “molts de menorquins no van tenir s’oportunitat d’aprendre a escriure sa nostra llengua a s’escola. Ara, amb es cursos de Sa Fundació açò s’ha acabat. Tenim una oportunitat per aprendre a escriure correctament en pla, en es nostro idioma matern”.

Pons Torres ha assegurat que “es Govern balear no compleix amb sa seva obligació d’ensenyar i protegir es menorquí, es mallorquí i s’eivissenc, com diu s’article 35 de s’Estatut. Per açò va néixer Sa Fundació, defensam es balear i lluitam per sa seva preservació”.

Es cursos menorquí començaran es pròxim 14 d’octubre de 2020.

Tothom qui vulgui se pot matricular telefonant a 616 624 355 / 971 666 468 o enviant un correu a info@safundacio.es.

Ciutadella de Menorca, 4 de’octubre de 2020

Sa Fundació és una entitat sense ànim de lucre creada el 2013 per sa defensa i preservació des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.
¿Mos ajudes a defensar sa nostra llengo i cultura balear?

Ses donacions a Sa Fundació tenen una deducció fiscal des 75% es primers 150€. Si te fas soci donant 10€ mensuals, realment no te costarà ni 2€!

 Fé’t soci de Sa Fundació pitjant aquí
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/