Sa Fundació visita es Consell Insular de Menorca

Es patronat de Sa Fundació es va reunir es passat 19 d’octubre amb es president des Consell de Menorca Adolfo Vilafranca. Sa entitat creada ara fa 10 anys, amb s’objectiu  de dignificar es menorquí i sa resta de modalitats insulars de Balears i de crear consciència social de s’importància de preservar sa llengua pròpia.

 

Es patronat de Sa Fundació va presentar sa entitat menorquinista i sa seua trajectòria des de que va ser creada el 2013. Aiximateix es va traslladar a Vilafranca  sa situació en que es troba actualmetnt es menorquí: arraconat i en procés de desaparèixer per falta de protecció i divulgació.

Sa Fundació va recordar an es president que sa nova normativa de sa llengua catalana, renovada i publicada el 2016, normalitza i acepta  com a vàlides ses formes lingüístiques pròpies de Balears, i que elimina sa dicotomia de correcte/incorrecte. Lo que justifica que a cada area geogràfica es pugui emprar lliurement ses singularitats de forma oral i escrita, i per tant a sa nostra illa acord a sa realitat lingüística menorquina.

Per acabar se li va presentar una serie de projectes que es duran a terme es pròxims mesos en relació a sa protecció i divulgació des menorquí.

Menorca, 21 d’octubre de 2023

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *