PP, Cs i Vox se comprometen a defensar es menorquí si governen en es Consell insular de Menorca

Coia Sugrañes (PP) aposta per s’estudi i protecció des menorquí des de s’Institut Menorquí d’Estudis (IME) — José Negrete (Cs) se compromet a normalisar s’ús des menorquí en ets àmbits oficials — Antoni Camps (Vox) promet sa substitució des català pes menorquí com a llengua formal de s’Administració amb es castellà

Sa Fundació Jaume III ha elaborat un decàleg de propostes en defensa des menorquí i sa cultura menorquina, que han firmat es candidats de PP, Ciutadans i Vox an es Consell insular de Menorca.

Aquests són es punts an es que s’han compromès es candidats de ses tres formacions:

1. Protegir es ciutadans de ses Illes Balears perquè se puguin expressar en mallorquí, menorquí, eivissenc o formenterenc (d’ara en endavant, balear) tant oralment com per escrit a s’Administració sense haver de patir cap tipo de discriminació.

2. Donar exemple assumint es compromís d’expressar-mos en balear en ets àmbits oficials i formals quan actuem com a càrrecs públics.

3. Assegurar s’ús natural i formal de ses modalitats insulars a sa programació d’IB3 Ràdio i Televisió, especialment en ets informatius, dignificant s’article baleàric o salat, es nostros pronoms i modismes propis.

4. Que sa comunicació formal com a ses xarxes socials de ses institucions públiques de Balears se farà en ses nostres modalitats.

5. Establir ajudes a sa publicació i edició en ses modalitats insulars tant en paper, com en es medis digitals o a sa retolació.

6. Vetlar perquè sa senyalisació urbana, es topònims, pàgines web i sa cartelleria oficial pública de ses Illes Balears estigui en ses modalitats insulars i dugui sa bandera balear per referir-se a sa nostra llengua.

7. Promoure sa nostra més que mil·lennària llengua i cultura balear com un patrimoni que constitueix s’ànima des nostro poble i mos distingeix dins Espanya, Europa i la resta del món.

8. Fer costat a sa creació de cultura a ses Balears i col·laborar  especialment amb altres institucions des territoris que formen part de sa nostra família lingüística occitanoromànica (Aragó, Catalunya, València, Occitània…) en peu d’igualtat.

9. Defensar s’autonomia política, lingüística i cultural de ses Illes Balears com a regió d’Espanya amb una llengua i cultura, sa balear, única en es Mediterrani davant ets intents d’annexió o usurpació de personatges històrics, festes o tradicions culturals per part d’altres comunitats.

10. Impulsar sa creació d’una Secció Filològica a s’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) d’acord amb s’article 34 de s’Estatut d’Autonomia que emana “sa protecció i es foment de sa cultura autòctona i es llegat històric de ses Illes Balears” per elaborar un estàndar lingüístic balear perquè es ciutadans puguin emprar lliurement es mallorquí, menorquí o eivissenc a tots ets àmbits de sa societat.

11. Desplegar una Llei de Promoció de ses Modalitats Insulars (LPMI) per implementar s’ús correcte i formal de ses modalitats insulars a través d’un llibre d’estil (estàndar balear) a s’Administració, a s’ensenyança i en es medis de comunicació públics de ses Illes Balears.

* Es punts 3, 5, 6 i 7 no suposen s’ús exclusiu de sa llengua balear i, per tant, no atempten contra s’ús indistint de sa llengua castellana ni contra sa llibertat des ciutadans a triar s’idioma que vulguin.

Ademés, José Negrete (Ciutadans) i Toni Camps (Vox) s’han compromès a dos punts més que no ha firmat Coia Sugrañes:

12. Garantisar que ses modalitats lingüístiques insulars seran “objecte d’especial estudi i protecció” a s’educació i en es llibres de text de Menorca d’acord amb s’article 35 de s’Estatut d’Autonomia.

13. Fer costat a sa modificació de s’Estatut d’Autonomia de sa denominació de “llengua catalana” per “llengua balear, amb ses modalitats insulars de mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc.

Sa Fundació considera que després de quatre anys en es que s’ha retrocedit en sa normalisació i protecció des menorquí, es compromís d’aquests partits suposa una oportunitat pes menorquí i per recuperar es drets lingüístics perduts amb es govern de Maite Salord i Susana Mora en es Consell. El Pi, PSOE, Podem i Més per Menorca ni han respost a ses tretze propostes de Sa Fundació en defensa des menorquí

Compartir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *