CURSOS DE SA FUNDACIÓ

Cursos de mallorquí i menorquí 2018-2019


Cursos presencials

  • Nivell bàsic per castellanoparlants. Cada dijous de 17 h a 18h
  • Nivell principiants. Cada dijous de 18 h a 19h
  • Nivell avançat. Cada dijous de 19:15 h a 20:15h

Preu:
40€ trimestrals (socis de Sa Fundació)
75€ trimestrals (no socis)

Ses classes des cursos presencials s’impartiran a sa seu de sa Fundació Jaume III: carrer Sant Elies, 10A, 1er B, Palma (cap de cantó amb so carrer dets oms).

Telèfons de contacte:

  • 616 624 355
  • 971 666 468

 

Cursos online

Hi haurà tres nivells: iniciació, avançat i per castellanoparlants.

Es cursos online començaran dia 2 d’octubre de 2018 i tendran una durada de tres trimestres.

Se farà un seguiment setmanal i individualisat a través de s’eina telemàtica moodle (www.safundacio.es/cursos) i correu electrònic.

Preu:
90€ pagament des curs sencer (socis de Sa Fundació)
150€ (no socis)

Telèfons de contacte:

  • 616 624 355
  • 971 666 468

Per rebre més informació des cursos pot passar per sa nostra seu o contactar amb Sa Fundació a través de sa web o xerxes socials.

GRÀCIES per contribuir a sa promoció des nostro mallorquí, menorquí i eivissenc.