Sa Fundació convoca es V Premi Gabriel Maura de relats en mallorquí amb 2.250€ en premis

Sa Fundació decideix dur endavant es V Premi Gabriel Maura en mallorquí adaptant-se a sa nova situació derivada des COVID-19 — Es guanyador se’n durà un primer premi de 1.500€ i es 2n classificat 750€ — Se podrà participar fins dilluns 25 d’octubre de 2020 

Sa Fundació Jaume III ha decidit convocar un any més es Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí, que enguany arriba a sa seva quinta edició, adaptant-se a sa nova situació derivada des COVID-19. Amb un primer premi de 1.500€ i un segon premi de 750€, es concurs literari té com a principal objectiu fomentar es mallorquí i normalitzar es seu ús a un àmbit formal i de prestigi com sa literatura.

Sa vicepresidenta de Sa Fundació, Gari Durán, ha manifestat que “un any més és sa societat civil sa que fa seu es manament de s’Estatut i treu de sa marginalitat sa creació literària en mallorquí. Perquè a Sa Fundació sí que creim en sa qualitat artística des nostros escriptors, en sa seva capacitat per crear històries que connecten amb sos lectors fent ús d’una llengo que vertaderament estimen”.

Ses bases des V Premi Gabriel Maura en mallorquí estan disponibles a sa web de Sa Fundació: https://bit.ly/2EHZYea

Palma de Mallorca, 28 d’agost de 2020

 

Sa Fundació és una entitat sense ànim de lucre creada el 2013 per sa defensa i preservació des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc.
¿Mos ajudes a defensar sa nostra llengo i cultura balear?

Ses donacions a Sa Fundació tenen una deducció fiscal des 75% es primers 150€. Si te fas soci donant 10€ mensuals, realment no te costarà ni 2€!

 Fé’t soci de Sa Fundació pitjant aquí
 
https://safundacio.es/col-labora/fer-se-soci/